วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Food Grade Lubricant | กฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

         ในกระบวนการผลิตอาหารของภาคอุตสาหกรรมนั้น เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยทต่อผู้บริโภค จึงมีการกำหนดกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารขึ้น โดยองค์กรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกต่างมีหน้าที่พิจารณารับรองน้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหาร หรือ Food Grade Lubricant ในหมวดอาหารที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร ดังนี้
 •  องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA : United States Food and Drug Administration) องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกามีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับการรับรองด้านอาหารและยาที่จะวางจำหน่ายในตลาดของสหรัฐอเมริกา น้ำมันหล่อลื่นที่ผ่านการรับรองจาก FDA ถือเป็นสารผสมอาหารชนิดไม่สัมผัสโดยตรง
 • กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA : United States Department of Agriculture) ได้ให้คำจำกัดความของน้ำมันหล่อลื่นกลุ่ม H1 และ H2 ไว้ว่า H1 คือน้ำมันหล่อลื่นที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร และ H2 คือน้ำมันหล่อลื่นประเภทอื่นที่ห้ามไม่ให้สัมผัสกับอาหาร
 • NSF International เป็นบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขและความปลอดภัย ที่มีขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแบบเดียวกับระเบียบเดิมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการใช้สารตามมาตรฐาน H1 และ H2 
 • Kosher มาตรฐานอาหารสำหรับกลุ่มผู้นับถือศาสนายูดาย ซึ่งมีกฎบัญญัติหลายประการเกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยอาหารที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อกำหนด และอนุญาตให้รับประทานได้เรียกว่าโคเซอร์ สิ่งที่เป็นเครื่องวัดว่าอาหารนั้นเป็นโคเซอร์หรือไม่ ได้แก่ แหล่งวัตถุดิบ ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
 • Halal มาตรฐานการผลิตอาหารของกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีกฎบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตอัน ซึ่งอาหารที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลต้องได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากสมาพันธุ์มุสลิมซึ่งมีศูนย์อยู่ในแต่ละประเทศ

เคล็ดลับการทำป๊อปคอร์น

วิธีการทำอาหารว่างไว้รับประทานเล่นเองขณะดูหนังฟังเพลง อยู่ที่บ้านกับครอบครัว, เพื่อน และคนรัก อย่างเช่นการทำป๊อปคอร์น ซึ่งเป็นวิธีการทำที่รวดเร็ว เพียงไม่กี่นาทีก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ผู้ทำต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้พร้อม สำหรับการทำป๊อปคอร์น ได้แก่
 • เม็ดขาวโพด
 • เครื่องทำป๊อปคอร์นสำเร็จรูป อาจใช้หม้อหุงข้าวหรือเตา หมอหรือกระทะที่มีฝาปิด รูระบายความร้อนออก 
 • เครื่องปรุง ได้แก่ เกลือ เนย ชีส คอราเมลหรือน้ำตาล, น้ำมันพืช เป็นต้น
 • ภาชนะสำหรับใส่ อาจเป็นถุงกระดาษ ถัง กระติก ถ้วย 
ขั้นตอนการทำได้แก่
 • อุ่นเตาหรือเครื่องให้มีเกิดความร้อน
 • ใส่น้ำมันหรือเนยลงไป
 • เม็ดข้าวโพดลงไป ประมาณ 3-4 ถ้วยตวง หรือตามความต้องการ
 • หลังจากเม็ดข้าวโพดสุก(อาจสังเกตุได้จากการแตกของเม็ดที่เป็นสีขาว ระวังอย่างไหม)ให้เติมเกลือหรือรสหวานตามความต้องการลงไป
 • เทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ พร้อมเสิรฟได้ทันที 
การเก็บรักษาป๊อปคอร์นหากรับประทานไม่หมด ใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดไม่ให้อากาศเข้าไปได้ เพื่อรักษาความกรอบ