วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปกป้องสุขภาพจากสารปนเปื้อนอาหาร

           อาหารที่เราบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่ามีอัตราเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง และทางอ้อม ซึ่งแต่ละชนิดมีความร้ายแรงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงขั้นสะสม จนก่อเกิดเป็นเนื้อร้าย ทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา เราจึงขอยกตัวอย่างสารปนเปื้อนที่เราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากรู้จักวิธีการเลือกซื้อ ดังนี้
 • การเลือกเนื้อสัตว์ หรือเนื้อหมู ที่นับได้ว่าเป็นรายการอาหารโปรดที่ทำได้หลากหลายเมณู ผู้ซื้อต้องระวังสารเร่งเนื้อแดง(ซาลบลูทามอล, เคลนบิวเทอรอล)ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยได้เข้ามาทำให้การบริโภคเนื้อหมูห่างไกลจากสารเร่งเนื้อแดงนี้มา อีกทั้งกระบวนการผลิตยังใช้ ฟู้ดเกรด สารหล่อลื้นที่เป็นมิตรกับเนื้อหมู ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่างสุขภาพร่างกาย
 • การเลือกผัก ผลไม้ ต้องระวังเรื่องสารเคมีตกค้าง เพราะเป็นสารที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่บางคนไม่มีความรู้เรื่องการเลือกซื้อ อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการล้างที่ถูกต้อง จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงได้
 • การเลือกซื้ออาหารที่มีเครื่องหมายการันตีได้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตใช้สารหล่อลื่น ฟู้ดเกรด เพื่อหลีกเหลี่ยงการก่อเกิดสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อระบบการทำงานภายในร่างกายของมุษย์

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ถุงมือยาง|สารที่สัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน

           ความเสี่ยงที่จะสัมผัสสารต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณมือ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสโดยตรงหรือได้รับโดยทางอ้อมก็ตาม สารจำพวกรด-ด่าง ที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ทำความสะอาด ที่แม่บ้านต้องสัมผัสอยู่เป็นประจำทุกวันควรที่สวมถุงมือยางเพื่อป้องกันสาร คุณทราบหรือไม่ว่าสารที่มีสมบัติเป็นกรด-เบสในชีวิตประจำวัน ที่คุณมีโอกาสสัมผัสได้ตลอดเวลา ซึ่งในบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้ เช่น
 • กรด tartaric อยู่ใน มะขามป้อม ฝรั่ง 
 • กรดแอซิติก (acetic acid) ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชู 
 • กรดซิตริก (citric acid) อยู่ในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้ม มะนาว 
 • กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) มีอยู่ในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นกัน 
 • กรดอะมิโน (amino acid) เป็นกรดที่ใช้สร้างโปรตีน อยู่ในเนื้อสัตว์และผลไม้ 
 • กรดซัลฟิวริก มักนำมาทำเป็นปุ๋ยเคมี 
 • กรด boric ยาฆ่าเชื้อโรค, น้ำยาล้างตา 
 • กรดไฮโดรคลอริก น้ำยาล้างสุขภัณฑ์
 • กรดออกซาลิก กำจัดรอยเปื้อนสนิม 
 • กรดคาร์บอนิก อยู่ในน้ำอัดลม
          และสารอื่นๆ อีกมาก ที่อยู่ใกล้ตัวเราจนทำให้หลายคนมองข้ามไป ทางที่ดีควรสวมใส่ถุงมือยางไว้ทุกเมื่อ หากมีกิจวัตรที่เสี่ยงต่อการสัมผัสกับสารเคมี หรือกรดต่างๆ ไว้จะเป็นการดีที่สุด