วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปกป้องสุขภาพจากสารปนเปื้อนอาหาร

           อาหารที่เราบริโภคกันอยู่ในปัจจุบันนี้ นับว่ามีอัตราเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ หรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายโดยตรง และทางอ้อม ซึ่งแต่ละชนิดมีความร้ายแรงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เล็กน้อย ไปจนถึงขั้นสะสม จนก่อเกิดเป็นเนื้อร้าย ทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาต่อมา เราจึงขอยกตัวอย่างสารปนเปื้อนที่เราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากรู้จักวิธีการเลือกซื้อ ดังนี้
  • การเลือกเนื้อสัตว์ หรือเนื้อหมู ที่นับได้ว่าเป็นรายการอาหารโปรดที่ทำได้หลากหลายเมณู ผู้ซื้อต้องระวังสารเร่งเนื้อแดง(ซาลบลูทามอล, เคลนบิวเทอรอล)ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตที่ปลอดภัยได้เข้ามาทำให้การบริโภคเนื้อหมูห่างไกลจากสารเร่งเนื้อแดงนี้มา อีกทั้งกระบวนการผลิตยังใช้ ฟู้ดเกรด สารหล่อลื้นที่เป็นมิตรกับเนื้อหมู ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่างสุขภาพร่างกาย
  • การเลือกผัก ผลไม้ ต้องระวังเรื่องสารเคมีตกค้าง เพราะเป็นสารที่ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ที่บางคนไม่มีความรู้เรื่องการเลือกซื้อ อีกทั้งยังไม่มีกระบวนการล้างที่ถูกต้อง จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงได้
  • การเลือกซื้ออาหารที่มีเครื่องหมายการันตีได้ว่า อุตสาหกรรมการผลิตใช้สารหล่อลื่น ฟู้ดเกรด เพื่อหลีกเหลี่ยงการก่อเกิดสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อระบบการทำงานภายในร่างกายของมุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น